Platební podmínky a dodání zboží

1.           Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

●            dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží dle možností zvolené přepravní společnosti,

●            v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,

●            v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek.

2.           Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.           V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.           V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

5.           V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6.           Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7.           Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Při platbě v hotovosti je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8.           Zboží je kupujícímu dodáno:

●            na adresu určenou kupujícím v objednávce zvolenou přepravní společností, nebo  na poštu,

●            prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

●            osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

9.           Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů, pokud není u produktu uvedeno jinak. V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od objednání. O konečném termínu dodání je Kupující vždy informován emailem nebo telefonicky. 

10.         Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11.         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12.         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

13.         Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu.  Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

14.         Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

15.         Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Produkt přidán k porovnání.